Separate multiple entries with comma.

2019/03/18 | Stuttgart, Německo | Company | Tisková zpráva

Fiskální rok 2018

Úspěšný rok Porsche: na první startovní pozici ve světě elektromobility

Stuttgart, Německo. Úspěch v době transformace: během fiskálního roku 2018 vykázala společnost Porsche AG nové rekordní hodnoty provozního zisku, objemu tržeb, počtu prodaných vozů a počtu zaměstnanců. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostl provozní zisk společnosti přibližně o 4 %, a dosáhl tak 4,3 mld. eur; objemy tržeb se zvýšily o 10 % na 25,8 mld. eur. Provozní rentabilita tržeb činila 16,6 %. V roce 2018 společnost zákazníkům dodala 256 255 vozidel, což představuje 4% meziroční nárůst. Počet pracovníků vzrostl přibližně o 9 % na 32 325 zaměstnanců.

„Během fiskálního roku 2018 jsme díky atraktivní produktové nabídce opět dokázali výrazně navýšit prodeje. Porsche je synonymem benzínových motorů vzbuzujících emoce a vysoce výkonných plug-in hybridů; do budoucna bude stejně známé svými čistě elektrickými systémy pohonu,“ komentuje Oliver Blume, předseda představenstva společnosti Porsche AG. V nadcházejícím období až do roku 2023 investuje Porsche do nových produktů přibližně 15 mld. eur.

Výrobce sportovních vozů systematicky rozšiřuje svoji nabídku na poli elektromobility: v září se uskuteční premiéra modelu Taycan, prvního čistě elektrického sportovního vozu značky Porsche; počátkem příští dekády se objeví i první odvozenina uvedeného modelu, „Cross Turismo“. Elektrický pohon dostane i nová generace kompaktního SUV Macan, které se tak stane druhou typovou řadou Porsche s čistě bateriovým pohonem. Aktivity automobilky v tomto ohledu vycházejí z předpovědi, že do roku 2025 budou polovinu prodejů v rámci produktové nabídky Porsche tvořit modely na elektřinu, resp. částečně elektrické plug-in hybridy.

„Počet našich pracovníků se během pouhých sedmi let více než zdvojnásobil,“ podotýká Blume, „přičemž elektromobilita je další hybnou silou zaměstnanosti; jen pro výrobu Taycanu vytvoříme na 1500 nových pracovních míst. Náš první čistě elektrický sportovní vůz předznamenává začátek nové epochy – a s velkým optimismem si troufáme tvrdit, že Taycan sklidí úspěch. S ohledem na skutečnost, že o koupi Taycanu vyjádřilo vážný zájem již přes 20 tisíc lidí, budeme navyšovat naše výrobní kapacity.“

Dvojciferný růst modelů Panamera, Cayenne a 911
„V roce 2018 jsme zaznamenali nové rekordní hodnoty tržeb a provozního zisku. K nárůstu zisku přispělo zejména zvýšení počtu prodaných vozů, lepší skladba produktů a příznivý vývoj v ostatních obchodních oblastech a odděleních,“ komentuje Lutz Meschke, místopředseda představenstva a člen představenstva zodpovědný za finance a IT ve společnosti Porsche AG.

Největší růst v počtu prodaných vozů vykázala Panamera s nárůstem o 38 % na 38 443 vozidel. Dvojciferný růst však dokonce vykázal i model 911, a to přes generační obměnu: počet prodaných sportovních vozů se zvýšil o 10 % na 35 573 kusů. Prodeje SUV Cayenne vzrostly o 12 % na 71 458 vozidel. Co do prodejních objemů zůstal naším nejúspěšnějším modelem Macan s 86 031 vozidly. V roce 2018 jsme opět dosáhli největších úspěchů na čínském trhu, kde jsme vykázali růst o 12 % na 80 108 kusů. Druhé místo opět připadlo Spojeným státům se 3% růstem
na 57 202 vozidel.

„Transformace celého automobilového průmyslu je v plném proudu. Výrazně se angažujeme v oblasti digitalizace, konektivity a nových konceptů mobility,“ komentuje Blume. S cílem ještě více omezit uhlíkové emise zaměřuje Porsche svoji pozornost i na syntetická paliva na principu „Power to Liquid“, vyráběná za použití obnovitelné energie. „Významný potenciál spatřujeme v oblasti syntetických paliv coby způsobu, jak ještě zvýšit ekologickou šetrnost provozu vozidel se spalovacími motory – zejména pak vozidel stávajících,“ říká Blume.

Očekávání dalšího růstu v roce 2019
„Náročné budou i nadcházející měsíce kvůli přechodu na nový testovací cyklus WLTP a částicové filtry pro benzínová vozidla, společně s naším upouštěním od nových dieselových modelů,“ komentuje finanční ředitel Meschke. I přes tyto skutečnosti očekává Porsche v roce 2019 navýšení počtu prodaných vozidel i mírný nárůst objemu tržeb. „Naše produkty tvoří solidní základ úspěšného fiskálního roku. Konkrétně v roce 2019 uvedeme na všech světových trzích novou generaci modelu 911; představíme další odvozeniny modelů 718 a Cayenne; a uvedeme model Taycan,“ doplnil Meschke. Jako další uvedl, že i přes vysoké investice do elektrifikace, digitální transformace a rozšiřování/modernizace vybraných závodů usiluje společnost o další naplňování svých ctižádostivých ziskových cílů. „Díky opatřením ke zvyšování efektivity a odhalování nových ziskových oblastí podnikání chceme i nadále dosahovat našeho strategického cíle provozní rentability tržeb na úrovni 15 %,“ zdůrazňuje Meschke.


Fotografie jsou k dispozici na portálu Porsche Newsroom (http://newsroom.porsche.de), pro novináře také v tiskové databázi Porsche (https://presse.porsche.de).

Katarina Ardova

Marketing & Public Relations Manager

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.

Vrchlického 31/18 | 150 00 Praha 5

+420 601 698 766

Text

Czech (Porsche AG)

Archived

S19_1645

2019/03/18

  • Company
  • Press Releases
  • Finance Communication
  • Porsche Group
  • Executive Board
  • Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
  • Lutz Meschke, Member of the Executive Board, Finance and IT
  • Oliver Blume, Chairman of the Executive Board of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Úspěšný rok Porsche: na první startovní pozici ve světě elektromobility

Downloads
MS Word Win
687.38 KB S19_­1645_­cz.docx
Acrobat PDF
458.76 KB S19_­1645_­cz.pdf
2019/03/18
Status: Archived
  • Company
  • Finance Communication
  • Porsche Group
  • Executive Board
  • Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
File type: Layout image
File name: S19_1664.jpg
Image size: 442 x 1000 Pixel
File size: 132.14 KB
File type: JPG Large / RGB
File name: S19_1664_fine.jpg
Image size: 4754 x 10746 Pixel
File size: 2.08 MB
2019/09/03
  • Company
  • Finance Communication
  • Porsche Group
  • Executive Board
  • Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
  • Oliver Blume, Chairman of the Executive Board of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
File type: Layout image
File name: S19_1663.jpg
Image size: 750 x 1000 Pixel
File size: 495.95 KB
File type: JPG Large / RGB
File name: S19_1663_fine.jpg
Image size: 2147 x 2863 Pixel
File size: 4.78 MB
2019/03/18
  • Company
  • Finance Communication
  • Porsche Group
  • Executive Board
  • Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
  • Lutz Meschke, Member of the Executive Board, Finance and IT
File type: Layout image
File name: S19_1662.jpg
Image size: 1000 x 667 Pixel
File size: 310.28 KB
File type: JPG Large / RGB
File name: S19_1662_fine.jpg
Image size: 5903 x 3935 Pixel
File size: 3.92 MB
2019/03/18
Status: Archived
  • Company
  • Finance Communication
  • Porsche Group
  • Executive Board
  • Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
File type: Layout image
File name: S19_1661.jpg
Image size: 1000 x 667 Pixel
File size: 196.65 KB
File type: JPG Large / RGB
File name: S19_1661_fine.jpg
Image size: 2189 x 1460 Pixel
File size: 834.55 KB
2019/03/18
Status: Archived
  • Company
  • Finance Communication
  • Porsche Group
  • Executive Board
  • Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
  • Lutz Meschke, Member of the Executive Board, Finance and IT
File type: Layout image
File name: S19_1670.jpg
Image size: 1000 x 667 Pixel
File size: 520.76 KB
File type: JPG Large / RGB
File name: S19_1670_fine.jpg
Image size: 5804 x 3869 Pixel
File size: 6.03 MB
2019/03/18
Status: Archived
  • Company
  • Finance Communication
  • Porsche Group
  • Executive Board
  • Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
  • Lutz Meschke, Member of the Executive Board, Finance and IT
File type: Layout image
File name: S19_1669.jpg
Image size: 1000 x 667 Pixel
File size: 449.18 KB
File type: JPG Large / RGB
File name: S19_1669_fine.jpg
Image size: 6362 x 4241 Pixel
File size: 6.43 MB
2019/03/18
Status: Archived
  • Company
  • Finance Communication
  • Porsche Group
  • Executive Board
  • Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
  • Lutz Meschke, Member of the Executive Board, Finance and IT
File type: Layout image
File name: S19_1668.jpg
Image size: 1000 x 667 Pixel
File size: 596.24 KB
File type: JPG Large / RGB
File name: S19_1668_fine.jpg
Image size: 6236 x 4158 Pixel
File size: 4.51 MB
2019/03/18
Status: Archived
  • Company
  • Finance Communication
  • Porsche Group
  • Executive Board
  • Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
  • Lutz Meschke, Member of the Executive Board, Finance and IT
File type: Layout image
File name: S19_1667.jpg
Image size: 1000 x 667 Pixel
File size: 547.09 KB
File type: JPG Large / RGB
File name: S19_1667_fine.jpg
Image size: 5604 x 3736 Pixel
File size: 3.70 MB