Separate multiple entries with comma.

2022/07/28 | Praha | Tisková zpráva

Pololetní výsledky: tržby z prodeje 17,92 miliardy eur a návratnost tržeb 19,4 %

Automobilka Porsche zvyšuje tržby, provozní zisk a návratnost

File type: Layout image
File name: S22_3370.jpg
Image size: 1000 x 667 Pixel
File size: 57.35 KB
File type: JPG Large / RGB
File name: S22_3370_fine.jpg
Image size: 4000 x 2667 Pixel
File size: 469.15 KB
Praha. Silný nárůst v první polovině roku: Společnost Porsche AG v prvních šesti měsících roku 2022 výrazně zvýšila tržby a provozní zisk – na 17,92 miliardy eur, respektive 3,48 miliardy eur. Návratnost tržeb v první polovině roku 2022 vzrostla na 19,4 % z 16,9 % (v předchozím roce). V prvních šesti měsících roku 2021 činily tržby 16,53 miliardy eur a provozní zisk 2,79 miliardy eur. To představuje růst tržeb o 8,5 % a provozního zisku o 24,6 %. Stuttgartský výrobce sportovních vozů tak opět zdůraznil svou schopnost úspěšně fungovat v náročném prostředí. Značka Porsche zároveň prosazuje svou strategii udržitelné budoucnosti a nově definuje koncept moderního luxusu.

„Jsme hrdí na to, že jsme v tomto obtížném tržním prostředí dosáhli významného nárůstu tržeb a zisků. Byla to skutečná týmová práce zaměstnanců a managementu,“ říká Lutz Meschke, místopředseda představenstva a člen výkonné rady pro finance a IT společnosti Porsche AG. Od ledna do června dodala automobilka Porsche zákazníkům 145 860 vozů (stejné období loňského roku: 153 656). Nárůst tržeb na 19,4 % v první polovině roku byl způsoben především silným produktovým mixem, měnovými vlivy a dalšími byznysovými sektory.

S ohledem na výkon v 1. pololetí roku 2022 je Oliver Blume, předseda představenstva Porsche AG, ohledně budoucnosti optimistický: „Porsche představuje sportovní, moderní luxus. Díky tomu vidíme, že jsme také umístěni ve ‚sweet spotu‘ automobilového průmyslu.“ Odborné studie pro nadcházející roky předpovídají růst luxusních sportovních vozů, plně elektrických vozidel a také luxusních SUV. „Věříme, že značka Porsche má v každé z těchto oblastí velmi dobrou pozici,“ říká Blume. „Věříme také, že jsme v předstihu před ostatními výrobci luxusních automobilů se silným zaměřením na udržitelnost. Zaujímáme holistický pohled na udržitelnost: ekologickou, sociální a založenou na hodnotách. Naší ambicí je být v roce 2030 uhlíkově neutrální.“

Čistý peněžní tok z automobilového průmyslu v první polovině roku 2022 činil 2,39 miliardy eur (předchozí rok: 2,60 miliardy eur). „Navzdory pokračujícím robustním investicím do našich budoucích projektů jsme byli opět schopni generovat silný čistý peněžní tok v automobilovém průmyslu,“ dodává finanční ředitel Lutz Meschke. „Věříme, že zaměření na peněžní toky se zde vyplatí“. Navzdory přetrvávající obtížné situaci v oblasti dodávek a zvýšeným cenám surovin a energií společnost Porsche AG usiluje o návratnost tržeb v roce 2022 přibližně o 17 až 18 procent s tržbami někde mezi 38 a 39 miliardami eur. Ve střednědobém horizontu má značka Porsche cíl návratnosti prodeje mezi zhruba 17 a 19 procenty.

Výhled na rok 2022 je, mimo jiné, založen na určitých předpokladech, včetně žádného významného zhoršení ekonomických podmínek nebo pandemie Covid-19 na hlavních trzích společnosti Porsche, žádného významného narušení dodavatelského řetězce (zejména pokud jde o polovodiče, energie a materiály) dílů a komponentů, žádného zvýšení cen surovin a žádné další eskalace války na Ukrajině. Automobilka Porsche má dlouhodobou ambici dosáhnout návratnosti tržeb skupiny více než 20 procent: „Globální ekonomika čelí náročným časům, ale současná čísla za první polovinu roku 2022 nám dávají důvěru v naši odolnost,“ dodává finanční ředitel Lutz Meschke.

Další informace, video a foto najdete na Porsche Newsroom: newsroom.porsche.com

Klosová Petra

Marketing/PR&CRM Manager

Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o.

Vrchlického 31/18 | 150 00 Praha 5

+420 601 698 766

Vyloučení odpovědnosti
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která odrážejí současné názory automobilky Porsche na budoucí události. Slova „bude“, „cíl“, „ambice“, „předvídat“, „předpokládat“, „věřit“, „odhadovat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „může“, mohl“, „plánovat“, „projektovat“, „měl by“ a podobné výrazy se používají k identifikaci výhledových prohlášení. Tato prohlášení podléhají mnoha rizikům, nejistotám a předpokladům. Pokud se některá z těchto rizik a nejistot naplní nebo pokud se předpoklady, na nichž je založeno některé z výhledových prohlášení společnosti Porsche, ukáží jako nesprávné, skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od těch, které společnost Porsche vyjadřuje nebo naznačuje takovými prohlášeními. Společnost Porsche nemá v úmyslu ani nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat tato výhledová prohlášení, protože jsou založena výhradně na okolnostech k datu zveřejnění.

Výhledové finanční informace pro aktuální fiskální rok 2022 uvedené výše jsou založeny na řadě předpokladů, včetně žádného významného zhoršení ekonomických podmínek nebo pandemické situace Covid-19 na hlavních trzích společnosti Porsche, žádného významného narušení dodavatelského řetězce, zejména pokud jde o polovodiče, energie a materiály, díly a komponenty, žádné zvýšení cen surovin a žádnou další eskalaci války na Ukrajině. Tyto výhledové finanční informace také předpokládají, že ve druhé polovině fiskálního roku 2022 zůstane euro slabé vůči měnám hlavních trhů Porsche.
Text

Czech (Porsche AG)

S22_3369

2022/07/28

  • Company
  • Press Releases
  • Finance Communication

Automobilka Porsche zvyšuje tržby, provozní zisk a návratnost

Downloads
Acrobat PDF
201.28 KB S22_­3369_­cz.pdf
2022/07/28
  • Company
  • Press Releases
  • Finance Communication
  • Lutz Meschke, Member of the Executive Board, Finance and IT
  • Oliver Blume, Chairman of the Executive Board of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
File type: Layout image
File name: S22_3370.jpg
Image size: 1000 x 667 Pixel
File size: 57.35 KB
File type: JPG Large / RGB
File name: S22_3370_fine.jpg
Image size: 4000 x 2667 Pixel
File size: 469.15 KB